"RAJSKIE DOMKI"

Domki drewniane nad morzem

RAJSKIE DOMKI

ul. Posejdona 2

76-034 Gąski

48 575 700 290

 

e-mail: kontakt@rajskie-domki.pl

ZAPRASZAMY DO WYPOCZYNKU

 O Ś R O D E K   Z   K L I M A T E M

RAJSKIE DOMKI

48 575 700 290

Regulamin

Regulamin pobytu w „Rajskich Domkach” w Gąskach:

 

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka RAJSKIE DOMKI w Gąskach przy ul. Posejdona 2.

 

 • Umowa o najem domku, zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia jej w formie pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie zaliczki na poczet rezerwacji domku, co jest jednoznaczne z akceptacją przez Najemcę poniższych warunków.

 

 • Minimalny okres wynajmu wynosi dwie doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 10.00. W sezonie letnim wynajmujemy domki na minimum 7 dni od soboty do soboty.

 

 • Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 

 • Rezerwacja wstępna dokonana drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną obowiązuje dwa dni. Nie dokonanie płatności w tym okresie równoznaczne jest z rezygnacją z rezerwacji.

 

 • Rezerwacja gwarantowana jest po dokonaniu wpłaty zadatku na wskazany w cenniku rachunek bankowy Wynajmującego.

 

 • Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu przed przekazaniem kluczy. Pobierana jest również kaucja zwrotna w wysokości 200 zł na poczet zniszczeń niespowodowanych zwyczajnym używaniem oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej. Kaucja nie jest oprocentowana i podlega zwrotowi.

 

 • Domek wyposażony jest w pod-licznik energii elektrycznej. Najemca pokryje koszty energii w dniu wyjazdu na podstawie jego wskazań.

 

 • Zwierzęta przyjmujemy tylko po wcześniejszej zgodzie właściciela Ośrodka - dot. wielkości i rasy psa - opłata 15 zł./doba

 

 • Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności Właściciela „Rajskich Domków”.

 

 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco.

 

 • Na terenie „Rajskich Domków” obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00.

 

 • Goście przebywający na terenie „Rajskich Domków” zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych, regulaminu Placu Zabaw oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 

 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku, w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem „Rajskich Domków” istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku.

 

 • Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy od domku nie wiąże się z koniecznością zwrotu dokonanej wpłaty.

 

 • Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych.

 

 • Osoby niebędące gośćmi naszego ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie w godzinach od 22:00 do 08:00.

 

 • Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach, przy czym do jednego domku przypisane jest  jedno miejsce parkingowe.

 

 • Na terenie Ośrodka znajduje się parking niestrzeżony, zatem jego Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za parkujące samochody.

 

 • Właściciel Rajskich Domków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia - nieszczęśliwe wypadki, zguby, kradzieże i inne, które mogą zdarzyć się w domku oraz na terenie Ośrodka.

 

 • Zabrania się wystawiania mebli poza obręb tarasu oraz wynoszenia z domków sprzętów stanowiących ich wyposażenie.

 

 • Zabrania się palenia tytoniu oraz świec.

 

 • Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia „Rajskich Domków” bez zwrotu kosztów.

 

Uzupełnieniem dla niniejszego regulaminu jest cennik usług określający opłaty za zakwaterowanie.